Liv Anna Lindman

Bio_LivAnna_BW

Liv Anna Lindman er masterstudent på samfunnsøkonomi ved NMBU og leder av Rethinking Economics NMBU. Hun har tidligere erfaring fra diverse studentorganisasjoner bl.a. SPIRE, Observator (UiO) og studentvelferden, og er fortiden også aktiv i MDG lokalt i Ås. Lindmann er interessert i miljø-, fordeling og velferd, og er opptatt av økonomifagets sentrale rolle for å finne løsninger på klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hun er sterkt kritisk til den snevre, og ideologisk pregede undervisningen som tilbys elevene ved landets økonomiinstitutter.

%d bloggers like this: