Lokallag

Styret | Fagråd | Lokallag | Vedtekter

Rethinking Economics Norge har lokallag ved flere Norske utdanningsinstitusjoner. Les mer om lokallagene her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.

%d bloggers like this: