Marie Storli

Marie Storli.png

Marie Storli er tidligere leder i Rethinking Economics Norge (2020-2022). Til daglig jobber hun frilans som økonomikonsulent og -formidler. Marie er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad (2019) fra Universitetet i Oslo, med utvekslingsopphold ved SciencesPo Bordeaux, Hong Kong University, Cape Town University og Humboldt universitet i Berlin. Tidligere har Marie jobbet som vitenskapelig assistent ved Økonomisk Institutt ved UiO, og hun har hatt en rekke frivillige verv blant annet i Miljøpartiet de Grønne. Primære interessefelt er økologisk og sosial bærekraft, samt økonomisk historie og idéhistorie. 

Utvalgte publikasjoner:

%d bloggers like this: