Samuel Berntzen

Samuel Berntzen.png

Samuel Berntzen er bachelorstudent i økonomi og administrasjon, med fordypning i samfunnsøkonomi, ved OsloMet. Fra før har han en årsenhet i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Berntzen er styreleder i Rethinking Economics ved OsloMet, medlem av fakultetsrådet og tidligere nestleder- og medgrunnleger i Mentorinitiativet OsloMet. Berntzen er interessert i fordeling, miljø, pengeteori og helseøkonomi.

%d bloggers like this: