Tone Smith

Tone Smith.png

Tone Smith er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra WU Wien i Social and Economic Sciences med spesialisering innen økologisk økonomi. Hun er bosatt i Wien og jobber fortiden som freelance-skribent og foredragsholder. Tidligere har hun undervist økologisk økonomi ved flere universitet og høyskoler, og jobbet ved det østerrikske bærekraftsministeriet.

Tone jobbet mange år i SSB og OECD med bærekraftindikatorer, miljø- og økonomiregnskap og miljøevaluering, før hun bestemte seg for å ta en doktorgrad i økologisk økonomi. Doktoravhandlingen omhandlet tallenes rolle i miljøpolitikken, især den økende bruken av økonomiske tall, og favnet tema som miljøstatistikkens utvikling, økonomifagets økende rolle innen både miljøstatistikk og miljøpolitikk, sammenheng mellom politiske strømninger og type (miljø)statistikk, og hvilke type argumenter som brukes for å fremme ulike typer miljøstatistikk. Tone er særlig interessert i hvordan økonomisk sjargong har infiltrert miljøpolitikken (og de fleste andre politikkområder), ofte uten at de som bruker denne sjargongen er klar over hva disse økonomiske begrepene egentlig innebærer og hva slags verdier og samfunnssyn de er bygget på. Mer generelt er hun interessert i overgripende tema i skjæringspunktet mellom miljø og økonomi, slik som sosial-økologisk transformasjon, demokratisering av økonomiske institusjoner og Degrowth.

Kontaktinfo: tone.smith@a1.net

%d bloggers like this: