Veronika Heilund

Veronika Heilund er masterstudent i økonomisk styring ved NHH i Bergen. Hun har
jobbet innen ulike områder i musikkbransjen siden 2015, blant annet som musiker,
turnéleder, manager, kursinstruktør og arrangør. For tiden er hun prosjektleder i VISP
(Produksjonsenhet for visuell kunst), og har styreverv i organisasjonene AKKS Bergen,
BandOrg og Vestland Musikkråd.

%d bloggers like this: