Vetle Westlie

Vetle Westlie.png

Vetle Tvedt Westlie har en bachelorgrad i statsvitenskap fra UiO, med fordypning i internasjonal politisk økonomi. For tiden er han enkeltemnestudent i samfunnsøkonomi ved UiO. I tillegg har han historie og journalistikk fra et semester utveksling i Skottland. Vetle er også styremedlem i Arbeiderpartiets studentlag (Oslo).

Westlie har tidligere ledet Rethinking Economics sitt lokallag på Blindern og sittet i Studentparlamentet ved UiO.

Utdanningsbakgrunnen speiler Vetles interesser i Rethinking: politisk økonomi/institusjonell økonomi. Samspill mellom ulike institusjoner og markeder og hvordan dette påvirker økonomien som helhet, forholdet mellom real- og finansøkonomien, internasjonale handels- og kapitalstrømmer og økonomisk historie er stikkord i denne sammenhengen.

%d bloggers like this: