Oscar Fuglestvedt

Oscar har en bachelor i internasjonale studier og et årsstudium i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. For tiden tar han en master i International Political Economy ved London School of Economics. Han har hatt flere typer styreverv i ulike organisasjoner opp gjennom, og ble med i Rethinking Economics i 2019.  I løpet av studiene har han fordypet seg i økonomisk antropologi, politisk økonomi, og bacheloroppgaven hans handler om pluralistiske kontra ny-klassiske perspektiver på grønn innovasjon. Dette er også temaer i masteroppgaven han fullfører våren 2022.

%d bloggers like this: