Rethinking Economics-Konferanse: Samfunnsøkonomi for en ny tid

Påmeldingen fullføres ved å betale 100/150kr til: Rethinking Economics Norge, kt.nr: 1254.62.41171, eller med Vipps til: 75941. Merk betalingen «Konferanse 2017, navn».

Program

Fredag 20. januar
Hvor: Litteraturhuset, Wergeland-salen
Når: 18.00 – 20.00, med påfølgende sosial samling

Lansering av The Handbook of Alternative Theories of Economic Development, med den verdensledende utviklingsøkonomen Jayati Ghosh sammen med redaktørene Erik Reinert og Rainer Kattel.

Ordstyrer: Ingrid Harvold Kvangraven, styremedlem i Rethinking Economics Norge og redaktør for bloggen Developing Economics.

Lørdag 21. januar 
Hvor: SV-fakultetet, Universitetet i Oslo, auditorium 7
Når: 09.30 – 18.00, med påfølgende sosial samling

9.30 Velkommen ved Ebba Boye, leder for Rethinking Economics Norge

9.45 Hva er Rethinking Economics? Ved Joe Earle, en av initiativtakerne bak det internasjonale bevegelsen for pluralisme i økonomifaget. Aktuell med boken The Econocracy. The Perils of Leaving Economics to the Experts.

  • Kommentar ved Karine Nyborg, professor ved UiO

11.15 Kaffepause

11.30 Hva kan vi lære av Keynes? ved Rune Skarstein, samfunnsøkonom og forfatter av boken Økonomi på en annen måte.

12.30 Lunsj

13.30 Hva kan vi lære om læring fra de klassiske økonomer? Ved Gudmund Hernes, forfatter av ny lærebok i politisk økonomi

13.50 Hvordan forene innsiktene til J. M. Keynes og den østerrikske skolen for å få en bedre forståelse av økonomiske depresjoner?

14.50 Pause

15.00 Hva skal vi gjøre med klimakrisa?

  • Arild Vatn, professor ved Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom i Miljødirektoratet og nestleder i Rødt
  • Ordstyrer: Tone Smith, PhD-student WU Wien, tidligere seniorrådgiver i SSB og styremedlem i Rethinking Economics Norge.

16.00 Pause

16.15 Plenumsdebatt. Finanskrise – hva har vi lært?

  • Arne Jon Isachsen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
  • Thorvald Grung Moe, spesialrådgiver i Norges Bank
  • Erik Reinert, professor ved Tallinn University of Technology
  • Steinar Holden, professor og instituttleder ved Økonomisk Institutt, UiO
  • Ordstyrer: Ebba Boye, leder Rethinking Economics Norge

Programmet er ferdig kl 18.00. Vi går samlet til Café Abel på John Collets Plass der vi har reservert kjellerlokalet.

 

%d bloggers like this: