Rethinking Economics, an introduction to Pluralist Economics

Rethinking Economics, an introduction to Pluralist Economics

– Edited by Fischer, Hassell, Proctor m.fl.

Vi må lære forskjellige typer økonomiske teorier forankret i forskjellige typer ontologier (virkelighetsteorier) for å kunne kritisk vurdere måten vi praktiserer økonomi på. “Men hva er disse ulike skolene med økonomiske teorier?” lurer du kanskje på.  Frykt ikke, for Rethinking Economics har tatt grep og gitt ut en introduksjon til pluralistisk økonomi. I boka blir du presentert en kort introduksjon og oversikt over de teoretiske retningene i samfunnsøkonomi utenfor den nyklassiske tradisjonen – som er den vi lærer på universitetet. Hvert kapittel er skrevet av bautaer innen de ulike skoleretningene som bla. Alan Kirman og Geoffrey Hodgson.

– Benedikt, leder av RE NMBU.


Les mer om boka på Rethinking Economics International sine hjemmesider: http://www.rethinkeconomics.org/projects/rethinking-textbook/

%d bloggers like this: