Rethinking Economics BI

Lokallaget på BI i Oslo ble stiftet høsten 2019.

Kontakt Olav for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.

%d bloggers like this: