Rethinking Economics Blindern

ed.ga@live.no

Rethinking Economics har hatt lokallag ved Universitetet i Oslo siden høsten 2016
Styret består av:
  • Edvard Garmannslund (leder)
  • Maria Schulstock (nestleder)
  • Daniel Fullman (økonomiansvarlig)
  • Hamdi Mohamed 
  • Fredik Gausel Os
  • Kristin Mjølenrød
  • Martine B. Bergh
  • Oscar Fæhn

Lokallaget ønsker å jobbe opp mot instituttledelsen for å få på plass nye fag i læreplanen. I tillegg skal de arrangere flere foredrag om ulike økonomiske retninger i løpet av året.

Ta kontakt med Edvard Garmannslund for mer informasjon. Du kan også følge de på Facebook.
%d bloggers like this: