Selmita Sverresdatter Finne

Selmita studerer samfunnsøkonomi på Nmbu, og har tidligere gått et år på BI. Hun har vært tilknyttet Rethinking sitt lokallag ved NMBU siden starten av utdanningen sin, og sitter idag i styret der. Anledningen til at hun ble aktiv i RE var at hun på NMBU savnet det pluralistiske perspektivet i økonomifaget, og ønsket å utforske økonomiske teorier som lå utenfor
pensum.

 

%d bloggers like this: