Nettverksmøte om finansielle institusjoner i en grønn økonomi

Velkommen til seminar om finansielle institusjoner i en grønn økonomi. Målet med seminaret er å starte et nettverk for forskere innenfor natur og samfunnsvitenskap som jobber med denne problematikken. ViContinue reading “Nettverksmøte om finansielle institusjoner i en grønn økonomi”