Har vi råd til det grønne skiftet?

Å forstå hvordan penger skapes er essensielt for å se hvilke muligheter som finnes for å finansiere det grønne skiftet og hvor i systemet muligheten til slik finansiering ligger.

Money is power

Sovereign governments have the power to create money. Policies can be enacted to address public debt and deficits, as well as distributional unfairness. What are the consequences for sovereign nations of giving up their constitutional right to print their own money? Article by Jesper Jespersen