Money is power

Sovereign governments have the power to create money. Policies can be enacted to address public debt and deficits, as well as distributional unfairness. What are the consequences for sovereign nations of giving up their constitutional right to print their own money? Article by Jesper Jespersen

Finansalderen

Ebba Boye skriver i Klassekampen: En hver historisk periode kjennetegnes av en spesifikk råvare eller produksjonsprosess som former samfunnets vekst, produksjon, fordeling, rikdom og sosiale strukturer. Jern, kull, samlebåndsproduksjon og internett er alle eksempler på dette. En rekke forskere og økonomer mener nå at det viktigste kjennetegnet på perioden fra 1970 og frem til i dag er finanssektorens økende dominans.