Temasider

I andre samfunnsfag lærer studenter om fagets historiske og utvikling, hvordan ulike typer teorier har oppstått på ulike tidspunkt i historien, og hva som er de gjeldende debatter og teoretiske fronter innen per dags dato. Ei så innen økonomifaget. Der lærer man kun ett paradigme – det nyklassiske. Og selv om dette paradigmet kun er ett blant flere, læres det ikke bort på den måten. Istedet får man som student inntrykk av at det kun finnes denne ene måten å forstå økonomien eller økonomiske beslutninger på. Dette har også spredd seg til samfunnet ellers, som også oppfatter at “økonomi” kun er noe som handler om effektivitet og lønnsomhet. Hvorfor det er blitt slik, er et helt analysefelt i seg selv, og det skal vi ikke gå inn på akkurat her. Disse temasidene er derimot laget for å gi kortfattede introduksjoner til økonomiske teorier man verken hører om i økonomifaget på universitet og høyskoler eller i den offentlige debatten, samt å gi den interesserte noen tips til ytterligere informasjonskilder.

Temasidene våre er under utarbeidelse, og vi utvider stadig med nye artikler.

Mens du venter på at vi skal bygge ut våre sider, anbefaler vi siden til Exploring Economics: https://www.exploring-economics.org/en/ 

%d bloggers like this: