The Economics Network

Målet med Economics Network (EN) er å forbedre kvaliteten og statusen til universitetsutdanningen i samfunnsøkonomi, i tillegg til å øke forståelsen for faget bredt i samfunnet. For å oppnå dette har nettverket opprettet en stor og åpent tilgjengelig database over nyttige læringsressurser, laget flere nettbaserte håndbøker til undervisere i økonomi og arrangerer i tillegg kurs og verksteder. 

EN har fått utført gjentatte undersøkelser om den britiske befolkningens forståelse for samfunnsøkonomi. I tillegg har organisasjonen publisert en super veiledning til hvordan man kan undervise i andre skoleretninger innen økonomi.

Siden 2012 har den britiske siden “Economics Network” blitt støttet av Royal Economic Society (RES), the Scottish Economic Society (SES), the University of Bristol og en rekke økonomiske institutter og fakulteter i Storbritannia.

Til å være en tilsynelatende konvensjonell nettressurs om samfunnsøkonomiundervisning er Economics Network overraskende åpen i sin tilnærming. Dette skyldes nok store bidrag fra mer heterodokst orienterte økonomer som blant annet Andrew Mearman. På denne siden har jeg funnet masse bra ressurser og kilder om økonomiundervisning og økonomiforståelse. Anbefales herved til alle undervisere i samfunnsøkonomi! (Og deres studenter)

  • Liv Anna, nordisk koordinator for Rethinking Economics
%d bloggers like this: