The History of Economic Thought Website

Nettsiden for økonomifagets historie samler kunnskap og informasjon om økonomisk idehistorie fra oldtiden til i dag. Den er opprettet og designet for studenter, forskere og allmennheten, som er interessert i å lære om økonomi fra et historisk perspektiv.

Nettstedet The History of Economic Thought (HET) er etablert og utviklet av  Gonçalo L. Fonseca i 1998. Med støtte fra Institute for Economic Thinking (INET) siden 2014, har HET-nettstedet blitt revidert, oppusset og utvidet.

Om enn designet til nettstedet HET er noe utdatert, vil innholdet aldri bli det – faktisk er det mer aktuelt enn noen gang. I dag lærer studentene nærmest ingenting om hvordan faget de studerer i årevis utviklet seg. Det er akkurat som om noen tror faget er ‘naturgitt’ og at teoriene i dag kun er resultat av bedre kunnskap. Vel, det er ganske så langt fra sannheten. Økonomisk idehistorie burde være del av kjernepensum for enhver samfunnsøkonomistudent, spør du meg.

  • Liv Anna, nordisk koordinator for Rethinking Economics
%d bloggers like this: