The Production of Money: How to break the power of bankers

The Production of Money: How to break the power of bankers

– Ann Pettifor (2017) (Engelsk, men finnes også på svensk)

Konsis innføring i det moderne finans- og pengesystemet, med forslag til hva som bør gjøres for å unngå nye finanskriser. Økonom Ann Pettifor slutter seg til nokså utbredte krav om strengere regulering av finans, som regulering av renter og kontroll med bankenes utlånspolitikk. Hun tar også til orde for mer radikale grep, som innføring av Tobinskatt – skatt på internasjonal valutahandel, et tiltak som har vært fremmet av bl.a. Attac, men som er omstridt blant økonomer. Pettifor oppfordrer vanlige folk og ikke-økonomer til å sette seg nærmere inn i samfunnsøkonomiske spørsmål for å kunne ta stilling til hvordan disse håndteres. (Omtale hentet fra Tronsmos nettsider)

Benedikt: I ‘The Production of Money’ undersøker og vurderer Pettifor populære alternative debatter om og innovasjoner i penger, for eksempel “grønn QE” og “helikopterpenger.” Hun legger frem muligheten for å knytte pengene i lommene (eller på smarttelefonene våre) til de positive endringene vi ønsker å se i verden rundt oss.

Anmeldelse av boka i Financial Times: https://www.ft.com/content/40b5b516-152c-11e7-b0c1-37e417ee6c76

%d bloggers like this: