Thomas Røkås

Thomas Røkås har en mastergrad i internasjonale miljøstudier ved Norges Miljø- og
Biovitenskapelige Universitet (NMBU), hvor han skrev en masteroppgave om
smultringøkonomi, som han har fremmet i flere ulike fora i etterkant. Han er assosiert med NMBUs Bærekraftsarena «Planetens tålegrenser»; sitter i planleggingsgruppa for
Smultringfestivlaen 2023; og han har vært med på å starte opp et akademisk nettverk for post-vekst i Norden. Han jobber for tiden som bærekraftsrådgiver for Eika Gruppen AS.

%d bloggers like this: