Ylva Ullahammer Bordsenius

Ylva (27) er en kritisk tenker med bachelor i filosofi fra UiO og sosialantropologi fra NTNU. Hun er nå masterstudent i International Environmental studies ved NMBU og fordyper seg i masteroppgave om bærekraftig samfunnsendring: med bruk av politisk økologi og økonomisk antropologi undersøker hun green growth vs. degrowth fremtidsscenarioer.

Ylva er deltakende i NMBUs Bærekraftsarena «Planetens tålegrenser» og engasjerer seg også i Vekstfritt Norge. Politisk har hun erfaring som vararepresentant for Miljøpartiet de Grønne i hovedutvalget til næring og miljø, og har ellers hatt styreverv i flere organisasjoner tidligere, bl.a. Framtiden i våre hender og ISFiT.

%d bloggers like this: