Ylva Ullahammer Bordsenius

Ylva er masterstudent i Internasjonale miljøstudier på NMBU, hvor hun er i gang med en masteroppgave om degrowth og økomodernisme, og hva dette innebærer i praksis. Hun har bachelor i sosialantropologi fra NTNU og filosofi fra Universitetet i Oslo.

Ylva har erfaring som vararepresentant for Miljøpartiet de Grønne i hovedutvalget til næring og miljø det siste året i Ås, og har hatt verv i organisasjoner som Framtiden i våre hender og Extinction Rebellion.

Hun bidrar også som redaktør i studentjournalen på NMBU. For øvrig er Ylva 27 år, driver med seiling og klatring på fritiden.

%d bloggers like this: