The Econocracy: The Perils of Leaving Economics to the Experts

The Econocracy: The Perils of Leaving Economics to the Experts 

Earle, Ward-Perkins & Moran (2016) (Engelsk)

The Econocracy er Rethinking Economics-boken fremfor noe annet. Boken er skrevet av grunnleggerne av Post-Crash Economics Society ved Manchester University, og tar for seg den grunnleggende frustrasjonen disse studentene opplevde med sin egen utdanning. I boken presenterer de funn fra en studie der de går igjennom 174 samfunnsøkonomi-emner ved syv britiske topp-universiteter, og kartlegger hva studentene lærer og hva de testes i.

For hundre år siden var det ingen som tenkte på ‘økonomi’ som noe eget eller adskilt fra samfunn og politikk. Nå er vekst i økonomien sett på som den klart viktigste utfordringen for moderne samfunn. Politikkutforming utføres i stammespråket til økonomifaget og økonomisk logikk former hvordan politiske tema er tenkt på og adressert. Resultater har blitt at majoriteten av samfunnsborgere, som ikke forstår økonomenes stammespråk, utestenges fra politiske samtaler og at beslutningstaking overlates i økende grad til eksperter. The Econocracy forklarer inngående om både hvordan og hvorfor utviklingen har gått i denne retningen – og om de ødeleggende konsekvensene det har fått.  Den bidrar til å åpne opp økonomifaget og eksponerer samfunnsøkonomens metoder og teorier for den jevne samfunnsborger slik at oppgaven med å demokratisere økonomien kan begynne. (Fritt oversatt fra omslagsteksten)

Sterke greier! The ‘Econocracy’ beskriver de grunnleggende problemene i måten vi blir undervist på, hvordan det ble slik som i Storbritannia, og skisserer noen løsninger. Det er en veldig god introduksjon for alle som lurer på hvorfor vi trenger å reformere økonomiutdanning.

– Benedikt, leder av RE NMBU.

Anmeldelse i The Guardian: https://www.theguardian.com/books/2017/feb/09/the-econocracy-review-joe-earle-cahal-moran-zach-ward-perkins

%d bloggers like this: