Nettsidetips

Exploring Economics

Exploring Economics er en åpent tilgjengelig læringsressurs om samfunnsøkonomiske retninger og temaer.
Les mer


Young Scholars Initiativ

Young Scholars Initiativ er INETs radikale lillesøster og nettverket for de unge akademikerne som ønsker å utfordre økonomisk tenkning.
Les mer

Economics Education

Economics education er nettsiden til et prosjekt under Rethinking Economics Nederland, drevet av studenter og frivillige i gruppa.
Les mer

Economy

Economy er en søsterorganisasjon av Rethinking Economics i Storbritannia som tar sikte på å formidle samfunnsøkonomi ut til befolkningen.
Les mer

The History of Economic Thought Website

Nettsiden for økonomifagets historie samler kunnskap og informasjon om økonomisk idehistorie fra oldtiden til i dag.
Les mer

Heterodox Economics Newsletter

Institute for New Economic
Thinking INET og YSI


INET er drevet av økonomer som ønsker å utfordre konvensjonell økonomisk tenkning og drive nye ideer som kan tjene samfunnet på bedre måter.
Les mer
The Economics Network

Målet med Economics Network (EN) er å forbedre kvaliteten og statusen til universitetsutdanningen i samfunnsøkonomi, i tillegg til å øke forståelsen for faget bredt i samfunnet.
Les mer

%d bloggers like this: