Blogg

La seddelpressa gå!
Det er mange som tar til orde for en ny pengepolitikk. Debatten går både her hjemme og i …
Kollektive kriser krever kollektive løsninger
Krisesituasjonen vi nå står i lærer oss mye om hvilke krisetiltak som er effektive. Folk flest aksepterer omfattende …
Lærekurver, mulighetsvinduer og epidemikurver
Skrevet av Erik Reinert, medlem av Fagrådet i Rethinking Economics Norge. I Klassekampen fredag 6. mars ble Equinors …
Rethinking Accounting er utsatt grunnet covid-19 viruset.
Rethinking Accounting er utsatt til høsten 2020 grunnet covid-19 viruset. Vi kommer tilbake med ny dato så fort …
Six Capitals -or Can Accountants Save the Planet?
Jane Gleeson-White is the author of Six Capitals and the key-note speaker at the conference Rethinking Accounting. In …
Marie Storli valgt som ny leder
Rethinking Economics Norge arrangerte sitt fjerde årsmøte fredag 31. januar. Marie Storli er valgt som ny leder, etter …
Vi arrangerer Rethinking Accounting!
12. mars 2020 arrangerer vi konferansen "Rethinking Accounting – kan regnskap redde verden?" i samarbeid med Regnskap Norge …
Samfunnsøkonomi er blitt et historieløst fag
Økonomifagets spede begynnelse i Norge var en enkelt lærerpost under filosofisk fakultet. Siden utviklet faget seg for å dekke …
Virkelighetsflukten
Økonomistudenter verden over har organisert seg og krever en mer kritisk, virkelighetsnær og pluralistisk økonomiundervisning.
Joan Violet Robinson – en økonom for det 20. århundre.
I forbindelse med "NotTheNobel" kampanjen vår har Atle Raa skrevet et essay om økonomen Joan Robinson. Hvem var …
Prisen for kunnskap
I år er det 50 år siden Sveriges Riksbanks økonomipris til Alfred Nobels minne ble delt ut for …
Ny rapport om sirkulærøkonomi
Ny rapport om sirkulærøkonomi lansert på Arendalsuka
Har vi råd til det grønne skiftet?
Å forstå hvordan penger skapes er essensielt for å se hvilke muligheter som finnes for å finansiere det …
Verdien av alt
Bokanmeldelse: Mariana Mazzucato, The Value of Everything. Making and taking in the global economy (2018), skrevet av Ebba Boye …
Vi folkefinansierer!
Utdannes økonomene for det 21. århundret? Støtt vårt arbeid for en økonomi som tjener menneskene og planeten ved …
John Komlos: Economists’ mistakes and the rise of Trumpism
Time: Monday June 10th at 17.00 – 18.00 Place: Dattera til Hagen, Grønland 10 Presentation by Professor Emeritus …
Ni år med eurokrise – tid for å tenke nytt
Trond Andresen, Steve Keen og Marco Cattaneo tar her til ordet for "elektroniske parallelle penger" som en løsning …
Teorier om penger
Hvordan skal vi betale for en "Green New Deal"? Ebba Boye skriver om ny monetær teori og amerikansk …
Ny Monetær Teori
Vi utvider våre temasider! Nyeste artikkel omhandler Ny Monetær Teori, og er særlig nyttig lesing i forkant av …
The New Urban Economics – Circularity and Beyond
Panel session hosted by Circular Norway in cooperation with Rethinking Economics Norway and NITO on May 22nd
%d bloggers like this: