Fagrådet

Styret | Fagråd | Lokallag | Vedtekter

Fagrådet i Rethinking Economics Norge består av anerkjente økonomer, fra både akademia og praksis som fagøkonomer. De sitter på høy kompetanse innen et bredt spekter av økonomiske teorier og tradisjoner, og bidrar med innspill i den offentlige debatten. Fagrådet støtter styret og den daglige driften av organisasjonen med faglig kompetanse til publikasjoner, medieutspill og andre prosjekter. De er støttespillere og bidragsytere til konferanser og andre arrangementer i regi av Rethinking Economics Norge eller lokallagene.

Ved generelle henvendelser til fagrådet kan du sende epost til Tone Smith på tone.smith(at)a1.net

Tone Smith
Fagrådsleder. Tone Smith er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra WU Wien i Social and Economic Sciences …
Les mer 
Margunn Bjørnholt
Margunn Bjørnholt er sosiolog og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har mastergrad i europeiske økonomiske studier fra …
Les mer
Thorvald Grung Moe 
Thorvald Grung Moe er cand. oecon fra UiO 1978. Han har jobbet i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, hvor han særlig jobbet med spørsmål knyttet til finansiell sektor.
Les mer
Rune Skarstein
Rune Skarstein er førsteamanuensis emeritus ved NTNU, og har et omfattende forfatterskap med samfunnskritisk økonomi som trekker sterke veksler på Karl Marx, John Maynard …
Les mer
Anton Hellesøy
Anton Hellesøy er cand.polit. (i sosialøkonomi) fra UiB (1976). Han har jobbet både i akademia som amanuensis i petroleumsøkonomi (NTH 1981-84), og senere i privat sektor …
Les mer
Jostein Løhr Hauge
Jostein Løhr Hauge (PhD) er samfunnsøkonom og jobber som forsker ved University of Cambridge. Hans forskning fokuserer på hvordan globaliseringsprosesser påvirker økonomisk utvikling og industrialisering.
Les mer
Iulie Aslaksen
Iulie Aslaksen er dr. polit. i samfunnsøkonomi og forsker i Statistisk sentralbyrå. Hennes faglige utgangspunkt er forholdet mellom natur og samfunn.
Les mer.
Roger Hammersland
Roger Hammersland er samfunnsøkonom fra UiO og har en Ph.D. fra Det Europeiske Universitetsinstituttet (Firenze) i økonometriske metoder og empirisk makromodellering.
Les mer
Jørgen Randers
Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han er fremtidsorientert systemdynamiker med fokus på klima, energi og økonomisk vekst.
Les mer
Bent Arne Sæther
Bent Arne Sæther er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1980. Han har vært tilsatt i Miljøverndepartementet/Klima- og miljødepartementet siden 1989.
Les mer
Morten Søberg 
Morten Søberg arbeider som direktør for samfunnskontakt i SpareBank 1 Gruppen. I tillegg sitter han i representantskapet til Norges Bank og i styret til Oslo Nye Sparebanks fond.
Les mer
Ove Jakobsen
Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Universitetet Nord hvor han også leder Senter for økologisk økonomi og etikk.
Les mer
Ingrid Harvold Kvangraven
Ingrid Harvold Kvangraven er førsteamanuensis ved University of York og Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC) i Storbritannia.
Les mer
Erik Reinert
Erik Reinert har en BA fra Hocschule St. Gallen, en MBA fra Harvard og en PhD i økonomi fra Cornell University. Han er Professor i teknologi og utviklingsstrategier ved Tallinn University …
Les mer
Arild Vatn
Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle …
Les mer
Ida Sognnæs
Ida Sognnæs er forsker innen globale utslippstrender, scenarioanalyse, og energi-økonomi-miljø modeller ved CICERO Senter for klimaforskning.
Les mer
%d bloggers like this: