Fagrådet

Styret | Fagråd | Lokallag | Vedtekter

Fagrådet i Rethinking Economics Norge består av anerkjente økonomer, fra både akademia og praksis som fagøkonomer. De sitter på høy kompetanse innen et bredt spekter av økonomiske teorier og tradisjoner, og bidrar med innspill i den offentlige debatten. Fagrådet støtter styret og den daglige driften av organisasjonen med faglig kompetanse til publikasjoner, medieutspill og andre prosjekter. De er støttespillere og bidragsytere til konferanser og andre arrangementer i regi av Rethinking Economics Norge eller lokallagene.

Ved generelle henvendelser til fagrådet kan du sende epost til Ellen Stenslie på ellen.stenslie@nmbu.com

Ellen Stenslie
Fagrådsleder. Ellen Stenslie har en mastergrad i internasjonal miljøforvaltning, og jobber for tiden med en doktorgrad ved NMBU om miljørettet entreprenørskap i Storbritannia.
Les mer 
Margunn Bjørnholt
Margunn Bjørnholt er sosiolog og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har mastergrad i europeiske økonomiske studier fra …
Les mer
Thorvald Grung Moe 
Thorvald Grung Moe er cand. oecon fra UiO 1978. Han har jobbet i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, hvor han særlig jobbet med spørsmål knyttet til finansiell sektor.
Les mer
Rune Skarstein
Rune Skarstein er førsteamanuensis emeritus ved NTNU, og har et omfattende forfatterskap med samfunnskritisk økonomi som trekker sterke veksler på Karl Marx, John Maynard …
Les mer
Anton Hellesøy
Anton Hellesøy er cand.polit. (i sosialøkonomi) fra UiB (1976). Han har jobbet både i akademia som amanuensis i petroleumsøkonomi (NTH 1981-84), og senere i privat sektor …
Les mer
Jostein Løhr Hauge
Jostein Løhr Hauge (PhD) er samfunnsøkonom og jobber som forsker ved University of Cambridge. Hans forskning fokuserer på hvordan globaliseringsprosesser påvirker økonomisk utvikling og industrialisering.
Les mer
Per Espen Stoknes
er utdannet psykolog med doktorgrad i grønn økonomi, og arbeider som førsteamanuensis og leder for BIs Senter for Bærekraft og Energi. Han er også utpekt av EU Commission som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.
Les mer
Tone Smith
Tone Smith er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra WU Wien i Social and Economic Sciences …
Les mer 
Roger Hammersland
Roger Hammersland er samfunnsøkonom fra UiO og har en Ph.D. fra Det Europeiske Universitetsinstituttet (Firenze) i økonometriske metoder og empirisk makromodellering.
Les mer
Jørgen Randers
Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han er fremtidsorientert systemdynamiker med fokus på klima, energi og økonomisk vekst.
Les mer
Bent Arne Sæther
Bent Arne Sæther er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1980. Han har vært tilsatt i Miljøverndepartementet/Klima- og miljødepartementet siden 1989.
Les mer
Morten Søberg 
Morten Søberg arbeider som direktør for samfunnskontakt i SpareBank 1 Gruppen. I tillegg sitter han i representantskapet til Norges Bank og i styret til Oslo Nye Sparebanks fond. Han har doktorgrad i eksperimentell økonomi fra UiO.
Les mer
Roman Eliassen 
Roman Eliassen (PhD) samfunnsøkonom og jobber som rådgiver i SVs stortingsgruppe.
Eliassen er forfatter av bøkene Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten og Hva er penger.
Les mer
Iulie Aslaksen
Iulie Aslaksen er dr. polit. i samfunnsøkonomi og forsker i Statistisk sentralbyrå. Hennes faglige utgangspunkt er forholdet mellom natur og samfunn.
Les mer.
Ove Jakobsen
Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Universitetet Nord hvor han også leder Senter for økologisk økonomi og etikk.
Les mer
Ingrid Harvold Kvangraven
Ingrid Harvold Kvangraven er førsteamanuensis ved University of York og Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC) i Storbritannia.
Les mer
Erik Reinert
Erik Reinert har en BA fra Hocschule St. Gallen, en MBA fra Harvard og en PhD i økonomi fra Cornell University. Han er Professor i teknologi og utviklingsstrategier ved Tallinn University …
Les mer
Arild Vatn
Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget.
Les mer
Ida Sognnæs
Ida Sognnæs er forsker innen globale utslippstrender, scenarioanalyse, og energi-økonomi-miljø modeller ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bakgrunn fra Cambridge Society for Economic Pluralism.
Les mer
Lars Peder Nordbakken 
Lars Peder Nordbakken er utdannet siviløkonom fra NHH, driver egen konsulentvirksomhet, og har bred erfaring fra næringsvirksomhet. Han har skrevet bøkene «Liberale tenkere for vår tid» og Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi” (Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no)
Les mer
%d bloggers like this: