Om oss

Styret | Fagrådet| Lokallag | Vedtekter

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid. 

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Styret består av:

Anna Nordahl Carlsen, 
Styreleder 
Siviløkonom, NHH
Les mer
Benedikt Goodman
Styremedlem
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer
Daniel Fullman 
Nestleder
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer

Ellen Stenslie
Fagrådsrepresentant 
PhD (NMBU), miljørettet entreprenørskap
Les mer
Lars Gunnesdal
Økonomiansvarlig
Samfunnsøkonom
Les mer

Ola H.B Pedersen
 Styremedlem
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer

%d bloggers like this: