Om oss

Styret | Fagrådet| Lokallag | Vedtekter

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid. 

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Styret består av:

Nora Heyerdahl
Leder
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer
Klara Wolschlager
Styremedlem
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer
Anna Nordahl Carlsen, 
Fungerende styreleder 
Siviløkonom, NHH
Les mer
Kristine Cock Ellingsmoen
Styremedlem
Bachelorstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer
Daniel Fullman 
Nestleder
Samfunnsøkonom, UiO
Les mer

Ellen Stenslie
Fagrådsrepresentant 
PhD (NMBU), miljørettet entreprenørskap
Les mer
Oscar Fuglestvedt
Styremedlem
Masterstudent, Politisk økonomi
Les mer
Johan Stang Lund
Økonomiansvarlig
Masterstudent, Samfunnsøkonomi
Les mer
Ingeborg Aline Nyhus
Styremedlem
Bachelorstudent, samfunnsøkonomi
Les mer
Ylva Ullahammer Bordsenius
Styremedlem
Internasjonale miljøstudier, NMBU
Les mer
Thomas Røkås
Styremedlem
Masterstudent, NMBU
Les mer

Ansatt:

Celine Brøndmo
Ansatt
Filosofistudent, UiO
Les mer
%d bloggers like this: