Om oss

Styret | Fagrådet| Lokallag | Vedtekter

 

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid. 

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Styret består av:

Marie Storli 
Leder
Masterstudent, UiO
Les mer
Ebba Boye 
Styremedlem
Samfunnsøkonom
Les mer
Olav Soldal
 Styremedlem
Master,  Internasjonale miljøstudier
Les mer
Tone Smith
Fagrådsrepresentant 
PhD, økologisk økonomi
Les mer

Synnøve Sagafos
Nestleder
Siviløkonom
Les mer
Daniel Fullman 
Styremedlem
Bachelorstudent, UiO
Les mer
Liv Anna Lindman 
Nordisk Koordinator
Samfunnsøkonom
Les mer
Lars Gunnesdal
Økonomiansvarlig
Samfunnsøkonom
Les mer
Marthe Sofie Eide
 Styremedlem
Masterstudent, NMBU
Les mer
Roman Eliassen 
Varastyremedlem 
PhD, samfunnsøkonom
Les mer
%d bloggers like this: