Hjem

NYHETER

Økonomi for vanlige folk

Det 21. århundret byr på betydelige utfordringer. Pandemien herjer fortsatt, krigen i Ukraina forstyrrer verdens matproduksjon og vi er på vei mot den største sultkatastrofen på lang tid. Disse sjokkene treffer oss i en tid som allerede var preget av usikre framtidsutsikter, klimakrisa, økende økonomisk ulikhet og en voksende usikkerhet rundt velferdsstatens bærekraft. Den nyeContinue reading “Økonomi for vanlige folk”

Anmeldelse av boken Økonomisk tenkning: Økonomifaget trenger både kreativ ødeleggelse og dannelse

Smith, Tone, Ebba Boye og Bent Arne Sæther (red.). Økonomisk Tenkning. Bidrag til mangfold i økonomifaget. Solum Bokvennen 2021. Skrevet av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita og medlem av Fagrådet i Rethinking Economics Norge. Innlegget ble opprinnelig publisert på Minerva tirsdag 08. februar 2022. Redaktørene bak artikkelsamlingen Økonomisk tenkning, alle med tilknytning til RethinkingContinue reading “Anmeldelse av boken Økonomisk tenkning: Økonomifaget trenger både kreativ ødeleggelse og dannelse”

Nedtegnelser fra det lovede land: En hyllest til Danmark

Skrevet av Daniel Fullman, nestleder i Rethinking Economics Norge I månedsskiftet august-september i 2021 arrangerte den danske organisasjonen Gode Penge sommerleir for økonomi-interesserte nerder som oss. Uken skulle bestå av foredrag om pengesystemet, kryptovaluta og grønn omstilling. Naturligvis med en kritisk brodd til det bestående systemet. Selve leiren fant sted i Danmarks periferi: den vestjyllandske kyst, iContinue reading “Nedtegnelser fra det lovede land: En hyllest til Danmark”

Følg nyhetssakene på e-post

STYRET

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Warning: Instagram Feed is loaded using AJAX request. It might not display properly.
Instagram token error.

rethinkecon_norge

Follow

Fagrådet

Fagrådet i Rethinking Economics Norge består av anerkjente økonomer, fra både akademia og praksis som fagøkonomer. De sitter på høy kompetanse innen et bredt spekter av økonomiske teorier og tradisjoner, og bidrar med innspill i den offentlige debatten.

Lokallag

Rethinking Economics Norge har lokallag ved flere Norske utdanningsinstitusjoner. Les mer om lokallagene her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.