Hjem

NYHETER

Den selvbevisste samfunnsøkonom*

Er det virkelig så vanskelig å være enig med Rethinking Economics Blindern? Skrevet av Borgar Løvold Ihle Samfunnsøkonomi er for lite reflektert. Rethinking Economics Blindern mener dette er en unødvendig svakhet, og jobber for å styrke faget gjennom å sette det mer på plass. Raddiser på samfunnsøkonomi? Si ‘Rethinking Economics Blindern’ til en forbipasserende i…

Følg nyhetssakene på e-post

STYRET

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Nora Heyerdahl
Leder
Warning: Instagram Feed is loaded using AJAX request. It might not display properly.
Instagram token error.

rethinkecon_norge

Follow

Fagrådet

Fagrådet i Rethinking Economics Norge består av anerkjente økonomer, fra både akademia og praksis som fagøkonomer. De sitter på høy kompetanse innen et bredt spekter av økonomiske teorier og tradisjoner, og bidrar med innspill i den offentlige debatten.

Lokallag

Rethinking Economics Norge har lokallag ved flere Norske utdanningsinstitusjoner. Les mer om lokallagene her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.