Hjem

NYHETER

Økonomiundervisningen mangler kritisk tenkning!

Å presentere samfunnsøkonomi som én tilnærming hvor alle problemer lar seg løse ved hjelp av den samme metoden, er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Skrevet av Marie Storli, Daniel Fullman og Benedikt Goodman. Den nye utdanningsplanen for samfunnsøkonomi gir lite rom for kritisk refleksjon, og setter ikke søkelys på de enorme utfordringene økonomer og samfunnetContinue reading “Økonomiundervisningen mangler kritisk tenkning!”

Ulikhet på boligmarkedet

Skrevet av Hanna Gitmark I dag, onsdag 17. februar arrangerer Rethinking Economics Blindern og Det Norske Studentersamfunn boligpolitisk debatt. Vi streamer live fra Chateau Neuf, se mer på arrangementssiden her. I debatten er vi så heldige å ha med oss blant andre Hanna Gitmark, fagsjef i Tankesmien Agenda. Gitmark ga ut boken Det Norske HjemContinue reading “Ulikhet på boligmarkedet”

Følg nyhetssakene på e-post

EVENTER

STYRET

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Something is wrong.
Instagram token error.

rethinkecon_norge

Follow

Fagrådet

Fagrådet i Rethinking Economics Norge består av anerkjente økonomer, fra både akademia og praksis som fagøkonomer. De sitter på høy kompetanse innen et bredt spekter av økonomiske teorier og tradisjoner, og bidrar med innspill i den offentlige debatten.

Lokallag

Rethinking Economics Norge har lokallag ved flere Norske utdanningsinstitusjoner. Les mer om lokallagene her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.