Lynkurs i økonomi

Rethinking Economics Norge jobber for å fremme pluralisme i den økonomiske tenkningen, derfor har vi laget dette ‘lynkurset’ som gir en kort og enkel introduksjon til det mangfoldet økonomifaget har å by på!

Dette prosjektet er gjennomført med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

Tegnet av: Ritgruvan // Dan Berglund

Hva er det egentlig vi snakker om, når vi snakker om økonomi? 

Både mediene og de politiske debattene domineres av økonomiske spørsmål, men det kan det være vanskelig å trenge gjennom og forstå hvor de ulike synspunktene kommer fra. Ofte virker det som det finnes én sannhet, som økonomene forvalter – og at de som er uenige med dem nødvendigvis tar feil. Heldigvis er det ikke slik. Alle analyser og konklusjoner hviler på premisser og antakelser som belyser ulike sider ved en problemstilling.

Rethinking Economics Norge jobber for pluralisme i økonomifaget, det vil si å fremme det mangfoldet av idéer og perspektiver som finnes. Vi tror nemlig at de økonomiske debattene blir rikere dersom vi slipper til et bredere spekter av teorier og metoder enn de som dominerer i dag.

I rapporten Utdanner vi økonomer for det 21. århundre? (2020) har vi undersøkt og kartlagt bachelorprogrammene i samfunnsøkonomi ved norske læresteder, og finner at de domineres av den nyklassiske skolen. Følgelig domineres også diskursen om økonomiske spørsmål av denne ene måten å tenke om økonomien vår. Men det finnes altså flere tradisjoner i økonomifaget.

Vi kjenner ikke til noen andre enkle ressurser på norsk som forklarer forskjellene på de ulike teoretiske tradisjonene – derfor har vi laget dette lynkurset for å gi deg en kort og forståelig inngang til noen av de viktigste tradisjonene i økonomifaget.

Kurset er skrevet i 11 deler, som kan leses sammen eller hver for seg. Vi starter med å diskutere hvorfor det er viktig med et mangfold av perspektiver i samfunnsdebatten og -vitenskapen. Deretter introduserer vi 9 ulike teoretiske skoler, og sier noe om hvor de kommer fra, hva deres styrke er, og noen ganger peker vi på hvordan de skiller seg fra mainstream (eller nyklassisk) økonomisk teori – som også blir presentert i del 3 av kurset.

Det finnes gode og grundige ressurser om pluralisme i økonomifaget på engelsk, for den viderekommende leseren, og på slutten av hvert kapittel linker vi videre til artikler og videoer som passer for deg som har lyst til å dykke dypere inn i stoffet.

Vi håper at dette vil inspirere flere til å se lengre og utforske andre sider av økonomifaget, enn det som undervises på norske økonomiutdanninger i dag!

Har du innspill til vårt ‘Lynkurs i økonomi’? Ta kontakt på norge@rethinkeconomics.org

Kapittel 2

DEN KLASSISK SKOLEN

Kapittel 3

NY-KLASSISK TEORI

Kapittel 7

ATFERDSØKONOMI

Kapittel 10

ØKOLOGISK ØKONOMI

Kapittel 11

VIRKELIGHETSØKONOMI

Lynkurs i økonomi er
realisert med støtte fra

%d bloggers like this: