Rethinking Economics – Bergen

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Universitetet i Bergen. Styret per Februar 2019 består av:
  • Maria Thomassen, Styreleder
  • Jessica Linn Ådland
  • Lars Olav Flakkenberg (NHH)
  • Anna Nordahl Carlsen(NHH)
  • Mathias V. Seip
  • Jonas Vikan Simensen
Ta kontakt med styreleder   Maria Thomassen (mariath93@gmail.com) for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.
%d bloggers like this: