Rethinking Economics NMBU

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås.

board 2018

På Ås står viten og lære om hvordan vi skal ta vare på miljøet høyt i kurs, og mange av våre eventer har nettopp dette som bakteppe. På universitet med en av Norges høyeste andeler av internasjonale studenter er vi veldig glade for å ha et multinasjonalt styre som sørger for et bredt spekter av perpektiver.

Ta kontakt med lokallaget eller direkte til Benedikt Goodman for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.

%d bloggers like this: