Rethinking Economics NMBU

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås. Nytt styre ble valgt på årsmøtet høsten 2018 og består av 12 engasjerte studenter som representerer seks nasjonaliteter og fire forskjellige fakulteter:

board 2018

 • Benedikt Goodman (styreleder/koordinator)
 • Jenny Alica Krogstad (nestleder)
 • Bror Matland (økonomiansvarlig)
 • Abel Crawford
 • Martine Setsaas
 • Ole Johan Braathe
 • Maren Helene Sævold
 • Roon Elmi
 • Kristi Hinchliffe
 • Bård Nordseth
 • Gustav Fredrik Halldin

På Ås står viten og lære om hvordan vi skal ta vare på miljøet høyt i kurs, og mange av våre eventer har nettopp dette som bakteppe. På universitet med en av Norges høyeste andeler av internasjonale studenter er vi veldig glade for å ha et multinasjonalt styre som sørger for et bredt spekter av perpektiver.

Ta kontakt med lokallaget eller direkte til Benedikt Goodman for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.

%d bloggers like this: