Framtidsøkonomien vol 2. – II: en bærekraftig økonomi

Hvordan skal vi snu kursen for fremtidsøkonomien i retning bærekraft? Utsiktene for økonomien peker fremdeles i retning økt utslipp, og naturen blir stadig mer presset. Dogmene fra mainstream økonomi gjør det vanskelig å flytte både samtalen og økonomien vekk fra et dystert spor.

Etterspurt: Nye finansverktøy for å verdsette en grønnere fremtid

Handelshøyskoler må utruste studentene med nye verktøy for å vurdere klimainvesteringer og -risiko. Grønne realopsjoner er en metode for å bake inn fleksibilitet og redusert klimarisiko i investeringsprosjekter, skriver Olav Soldal fra Rethinking Economics Norge sammen med sine kollegaer fra BI Espen Skaldehaug og Hugo Firm

Stillingsutlysning: Rekrutterings- og medlemsansvarlig i Rethinking Economics Norge (20 prosent)

Er du en økonomistudent med en kritisk brodd? Ønsker du  å få unik arbeidserfaring fra organisasjonslivet og reformere økonomiutdanningen? Rethinking Economics Norges ser etter ny organisasjons- og rekrutteringsansvarlig.