Etterspurt: Nye finansverktøy for å verdsette en grønnere fremtid

Handelshøyskoler må utruste studentene med nye verktøy for å vurdere klimainvesteringer og -risiko. Grønne realopsjoner er en metode for å bake inn fleksibilitet og redusert klimarisiko i investeringsprosjekter, skriver Olav Soldal fra Rethinking Economics Norge sammen med sine kollegaer fra BI Espen Skaldehaug og Hugo Firm

Stillingsutlysning: Rekrutterings- og medlemsansvarlig i Rethinking Economics Norge (20 prosent)

Er du en økonomistudent med en kritisk brodd? Ønsker du  å få unik arbeidserfaring fra organisasjonslivet og reformere økonomiutdanningen? Rethinking Economics Norges ser etter ny organisasjons- og rekrutteringsansvarlig.